In Nederland is het vandaag Warme Truiendag. Het doel is aandacht te (blijven) vragen voor de klimaatopwarming en ons (nog maar eens) te herinneren aan de Kyoto-overeenkomst. Bedoeling is om een warme trui aan te trekken en de verwarming één graad lager te zetten, iets dat ze in België volgende week 16 februari gaan doen tijdens Dikke Truiendag.

Het lijkt misschien een druppel op een gloeiende plaat en ja: het is koud, maar door de verwarming allemaal één graad lager te zetten, wordt er al 7 procent energie bespaard en zal er 7 procent minder CO2-uitstoot zijn. Dus zet de verwarming op kantoor of school één graadje lager en trek een trui (of desnoods twee) aan. Voor wie thuis zit: ga hardlopen, schaatsen, poets je in het zweet of kruip lekker onder een dekentje. 

Dikke Truiendag

Het was de Vlaamse overheid die in 2005 de eerste Dikke Truiendag organiseerde. In Vlaanderen is besloten de Dikke Truiendag 2012 op 16 februari te laten plaatsvinden, omdat het dan exact zeven jaar geleden is dat het Kyoto-verdrag in werking trad. Dikke Truiendag was en is in Vlaanderen nog altijd vooral gericht op het onderwijs, maar eigenlijk doen er ook veel andere organisaties en groepen mee en zijn er tal van acties gepland.

De teller staat vandaag op bijna 300.000 deelnemers uit bijna 900 scholen. Verwacht wordt dat er nog heel wat bijkomen, want jaarlijks nemen ongeveer 1500 scholen deel aan Dikke Truiendag.

Warme Truiendag

In 2007 begon Nederland naar het voorbeeld van Vlaanderen Warme Truiendag. Het Klimaatverbond roept scholen, gemeenten en provincies op om vandaag een steentje bij te dragen aan het verminderen van broeikasgassen door een warme trui aan te trekken en de verwarming lager te zetten. 

Nodig

Laten we eerlijk zijn: het is vijf óver twaalf en de klik tikt door, want niet overal op de wereld vindt men de opwarming van de aarde en de gevolgen hiervan een prioriteit. In landen als China is de economische ontwikkeling vele malen belangrijker dan de uitstoot van allerlei luchtvervuilende stoffen. Hierdoor zijn de afspraken die er werden – en zouden moeten worden gemaakt – zelfs niet verregaand genoeg.

Als je nog niet overtuigd bent, moet je volgens filmpje van de NASA eens bekijken, waarin de opwarming van de aarde door de jaren heen in beeld wordt gebracht.