Het internationale accountantsbedrijf PricewaterhouseCoopers waarschuwt klanten in een deze week verschenen rapport voor catastrofale gevolgen van de klimaatverandering. Om die effecten te verzachten, is volgens het bedrijf een radicale vergroening van de wereldeconomie nodig.

 

PricewaterhouseCoopers (PwC), het grootste accountants- en adviesbedrijf ter wereld, staat niet meteen bekend om paniekzaaierij. Maar in de laatste editie van de jaarlijkse Carbon Economy Index schetst het bedrijf een grimmig beeld van de toekomst.

Ondanks verschillende rondes klimaatgesprekken, is er sinds 2009 weinig ondernomen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, stelt PwC vast. De kans dat de mensheid de opwarming van de aarde onder de kritieke drempel van 2 graden Celsius kan houden, is ‘bijzonder onrealistisch.’

6 graden
“Zelfs bij een verdubbeling van onze huidige inspanningen om de uitstoot te verminderen, zal die uitstoot groot genoeg blijven om te leiden tot een opwarming met 6 graden tegen het einde van de eeuw,” schrijft PwC. “Bedrijven vragen al langer om duidelijkheid omtrent de politieke ambitie op het vlak van het klimaat. Nu is een ding duidelijk: bedrijven, overheden en gemeenschappen over de hele wereld moeten zich schrap zetten voor een warmere wereld – niet maar 2 graden Celsius, maar 4 of zelfs 6 graden.”

Om de ‘veilige drempel’ van 2 graden te halen, zou de CO2-intensiteit – de uitstoot in verhouding tot het bruto binnenlands product – jaarlijks met 5,1 procent moeten dalen tot 2050. Vorig jaar haalde de wereld een reductieniveau van amper 0,7 procent.

“De kritieke drempel is overschreden,” schrijft PwC. “Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de wereld nooit een uitstootvermindering gehaald die in de buurt kwam en nu zouden we dat 39 jaar op rij moeten doen. Zelfs als we onze huidige inspanningen verdubbelen, blijft de opwarming consistent met een vooruitzicht van 6 graden tegen het einde van deze eeuw.”

Pas als de inspanningen verzesvoudigd worden, is er een kans van 50 procent dat de drempel van 2 graden Celsius nog gehaald wordt.

Investeringen
Wie investeert op lange termijn, bijvoorbeeld in infrastructuur, moet dan ook met pessimistische scenario’s rekening houden, zegt het rapport, met name in laaggelegen gebieden. Bedrijven in sectoren als voeding en energie moeten onderzoeken hoe kwetsbaar ze zijn voor dergelijke scenario’s. En bedrijven die in klimaatintensieve sectoren actief zijn, kunnen strenge wetgeving verwachten in de toekomst.

Bedrijven moeten zich schrap zetten en rekening proberen houden met een groter aantal onzekerheden, zowel op het vlak van beleid, klimaatverandering als consumentengedrag, waarschuwt PwC.

Bron: IPS