Kan het uitvoeren van een zogenaamde gelukstip ons gelukkiger maken? Met andere woorden: is geluk deels maakbaar? Volgens een grootschalig onderzoek over de maakbaarheid van ons geluk van de universiteit Leuven en Leo Bormans, schrijver van de bestseller Geluk-The World Book of Happiness, kan je je eigen geluk beïnvloeden. Uit dit onderzoek blijkt dat gelukstips een (klein) effect hebben op ons geluksgevoel. Bovendien denken we hierdoor ook beter na over wat ons (on)gelukkig maakt. En ook dat maakt gelukkiger.

Bijna 8.000 Vlamingen hebben begin dit jaar een maand lang aan het onderzoek meegewerkt. Na een half jaar volgde een tweede onderzoek om de opvolging te peilen. De onderzoekers vertrokken van de stelling dat geluk voor 50 procent genetisch bepaald is en voor 10 procent afhankelijk is van omstandigheden. De onderzoekers wilden onderzoeken hoe de overige 40 procent mogelijk te sturen valt. Het onderzoek toont aan hoe positieve psychologie interventies, zeg maar gelukstips, de maakbaarheid van het geluk gunstig en met blijvend effect beïnvloeden. 

Dagelijkse gelukstips
De deelnemers werden verdeeld in drie groepen: een deel kreeg dagelijkse gelukstips, een tweede groep kreeg wekelijks uitgebreidere doe-gelukstips en de derde groep was een zogenaamde controlegroep: zij kregen eerst vragenlijsten te verwerken en kregen pas na vier weken tips. Het bleek dat 74 procent van de deelnemers vond dat de gelukstips hun kijk op het leven voor een deel hadden veranderd. Meer dan 83 procent gaf aan dat ze erdoor gingen nadenken over hun leven. Om je een idee te geven van het effect van deze gelukstips. Als we de tips en hun effect zouden vergelijken met afvallen dan zouden we 2 tot 6 kilo verliezen. Zo gering is het effect dus ook weer niet. 

Dimensies van geluk
“Net als in internationale studies gaat het geluksgevoel er gemiddeld op vooruit”, zegt professor Patrick Luyten, één van de onderzoekers. “Dat is best verrassend. We hadden niet verwacht dat een korte interventie zo’n duurzaam effect zou hebben op het geluksgevoel van mensen. Al is het beter om te spreken over ‘dimensies van geluk en welzijn’. Geluk verschilt immers van persoon tot persoon. En ook die dimensies moet je heel ruim interpreteren. Ze gaan van fysiek welzijn tot gevoelens van autonomie en zingeving. Iedereen vult die op zijn eigen manier in.”

Nadenken over geluk
Opmerkelijk is dat de wetenschappers geen verband konden aantonen tussen het effectief uitvoeren van de tips en de toename van geluk. “Het gaat erom dat de interventies een reflectieproces in gang zetten”, zegt Luyten. “Ze maken ons scherp bewust van hoe we ons leven leiden en wat ons daarin gelukkig of ongelukkig maakt. Of je de specifieke tips al dan niet uitvoert, maakt niet uit. Belangrijk is wat je ermee doet.” Dat blijkt ook uit een bevraging van de deelnemers achteraf. Maar liefst 74 procent vond dat de interventie hun kijk op de dingen en het leven minstens een beetje had veranderd. Meer dan 83 procent zei dat ze over hun leven waren gaan nadenken.

De details van het onderzoek, aangevuld met een selectie gelukstips, zijn te vinden in het boek ‘Veel geluk – Hoe kunnen we ons geluk en dat van anderen versterken?’, uitgegeven bij Lannoo.

foto©Sharon-Anouk Brouns.