Fotografe Sharon Brouns maakt uniek tijdsbeeld van buitenwereld tijdens lockdown

“Ik werk in Brussel en woon in Antwerpen. Behalve fotograaf, werk ik namelijk ook deeltijds als begeleider van personen met een verstandelijke

Heeft de wereld een burn-out en is dat dan het goede nieuws?

Elke dag word ik ’s morgens wakker en denk ik dat het allemaal een bizarre droom is geweest. Een naargeestig hersenspinsel over algeheel onheil dat nergens op gebaseerd is. Dat

De zin en onzin over mondmaskers

De website maakjemondmasker.be is vooral bedoeld om je handige tips te geven bij het zelf maken en dragen van een mondmasker. Je kunt er ook mondmaskers doneren, vanwege het grote

Hoe overleef je? Wetenschappelijk bewezen gezonde voeding

In de media gonst het van de medische en voedingsadviezen. Wie snapt het nog? Hoe zit het met gluten, koolhydraten en 'raw'? Mag je vlees en zuivel eten? Hoe gevaarlijk

Wereld Tai Chi en Qigong Dag: Tai Chi maakt je een pak gezonder! 

Bill Douglas, de stichter van de Wereld Tai Chi en Qigong Dag en tevens auteur van het boek The Complete Idiot’s Guide to T’ai Chi & Qigong, verzamelde in 1999

Belgische Luc Hapers gaat 1.600 kilometer afleggen in Himalaya

“Ik wil steeds mijn grenzen verkennen en verleggen.,” steekt Luc Hapers (48) uit Herentals van wal. “Ik heb al een zware trektocht in de Andes gedaan en ondernam ook verschillende

Wie kijkt naar de trends voor 2013, respect, love, care, trust, balance, grow en invent, ziet dat we ons creatieve denken en ons scheppende vermogen in moeten zetten om nieuwe mogelijkheden te bedenken en te bouwen aan een betere toekomst. Dan kunnen de welvaartsstaat en de consumptiemaatschappij verdwijnen om plaats te maken voor een welzijnsmaatschappij en een kringloopeconomie. In het nieuwe trendboek MOOD 13 van Trendslator wordt de tijd stilgezet om onze zonden uit het verleden te overdenken. We zijn onszelf voorbijgerend en zijn daarbij gestruikeld. We moeten op zoek naar ons evenwicht  en de juiste balans vinden tussen winst en verlies, schaarste en overvloed, schuld en boete.

 

RESPECT

Trends
De wereld verandert te snel. Alleen door stil te gaan staan en zwijgend te luisteren kun je begrip opbrengen voor elkaar en de omgeving. Er is sprake van een herbezinning op de hectiek van digitalisering en globalisering en een herwaardering van waardevolle elementen uit het verleden, zoals vakmanschap en het ambacht. Het is de hoogste tijd voor een ander, langzamer, ritme in ons leven en in de maatschappij. Dichter bij de seizoenen en de natuur en de oorsprong van het leven.

Trendslations
Lange tijd werden we meegesleurd in de draaikolk van de tijd: meer, sneller, beter. Met een klap liepen we tegen de grenzen van het kortetermijndenken aan. Langzaam leiding geven betekent oog hebben voor het doel op de lange termijn en tegelijkertijd meebewegen op de golven van de tijdgeest. Daarvoor moeten leiders en hun volgers terug naar de oorsprong van het bestaan van het bedrijf en zich afvragen waarom het allemaal was begonnen. Op ambachtelijke wijze op zoek naar de kern en de essentie: de smaak van koffie of bier, de vorm van een stoel of een tafel.

LOVE

Trends
Er is een nieuwe tweedeling, die tussen de volgers van het evangelie van ‘Wij zijn ons brein’ en zij die overtuigd zijn van de kwaliteit van ons ‘slimme onbewuste’. We kunnen zowel langzaam en weloverwogen als juist heel snel en intuïtief denken. In het informatietijdperk zijn beide nodig. Als we veranderingen teweeg willen brengen, zijn passie voor wat je doet en liefde voor de mensen en de dingen om je heen belangrijke voorwaarden. Niet het ‘meten is weten’ maar ‘zien is geloven’, creatief denken en scheppend vermogen, brengen ons naar de toekomst.

Trendslations
Het is een paradoxale ontwikkeling; we kunnen talloze malen en steeds beter peilen en meten, maar de uitkomst van onderzoeken en verkiezingen laten zich steeds minder goed voorspellen. Want de consument leidt aan het ‘enthousiasmevirus’ en laat zich meevoeren door de aanbieder van de juiste beleving en betekenis. Merken met emotie worden bedacht en gemaakt door ondernemers met liefde en aandacht voor hun merk en product; en de betekenis en de waarde ervan voor de consument en de maatschappij. Het is het einde van spreadsheetmanagement en het begin van leiderschap met liefde.

CARE

Trends
De machteloze burger ziet zichzelf verdwijnen in de bureaucratie van Europa of de administratie van globocorps als Apple, Facebook en Google. Een grenzeloze groep van idealisten en activisten durft het op te nemen tegen het onhoudbare grootheidsdenken van bestuurders en beleidsmakers. Zij hebben de moraal aan hun kant. Als eenling zijn zij machteloos, maar als grote groep werken zij aan een stille revolutie op basis van hun betrokkenheid bij mens, milieu en maatschappij. ‘Yes, it can’, we kunnen op basis van kleinschaligheid en verbondenheid de wereld inderdaad beter maken.

Trendslations
‘Greed is good’, dat was het excuus van de voorstanders van liberalisering. Nu zien we in dat het egoïsme van individuen ons allen tomeloze rijkdom (al of niet virtueel) kan brengen maar ons ook allemaal ten gronde kan richten. Ondernemen zonder oog voor mens, milieu en maatschappij put de aarde en de mensen die er op leven uit tot de dood erop volgt. Wie sociaal wil ondernemen en innoveren verzet de koers van winst- naar waardemaximalisatie. Het goede nieuws is dat consumenten, producenten en overheden samen heel goed het verschil kunnen maken.

TRUST

Trends
Van Berlusconi tot Strauss-Kahn, de machthebbers van weleer gaven allerminst het goede voorbeeld. De op winst en macht beluste leiders en bestuurders, we hebben ze om niet bewonderd. Hoe makkelijk is het om het vertrouwen in de mens en misschien zelfs wel in de mensheid te verliezen. Wie in vrijheid wil kunnen leven, moet kunnen vertrouwen op de media, de journalistiek, de rechtspraak, de wetenschap. De ultieme geruststelling voor velen is: al is de analoge leugen nog zo snel, de virtuele waarheid achterhaalt haar wel.

Trendslations
Angst voor het vreemde, angst voor de toekomst, ze waren bepalend voor de stemming in het afgelopen tijdperk. Maar angst kan ons alleen maar in een hoek drijven. Het wachten is op bedrijven die het respect en het vertrouwen van consumenten weer verdienen. Spijt betuigen over gebrekkige vormen van dienstverlening, over merken die niet doen wat ze beloven of producten die niet werken volstaat niet. Consumenten hunkeren naar bedrijven die met zorg, eer en respect omgaan met particuliere en zakelijke belangen en -groepen. De prijs is daarbij al lang niet meer het enige bewijs.

BALANCE

Trends
De banken hebben schuld bij de burger, de Grieken hebben schuld bij de Duitsers en jongeren hebben schulden bij hun ouders en andere kredietverstrekkers. In ons streven naar meer is de balans tussen winst en verlies volledig zoekgeraakt. Nu merken we: wie schuld heeft moet boete doen en wie wil leven in overvloed moet kunnen omgaan met schaarste en gebrek. De komende jaren moeten we streven naar een beter evenwicht tussen schuld en boete, schaarste en overvloed. Wie durft, ziet schaarste en schuld niet als een bedreiging maar als een kans voor de toekomst.

Trendslations
Er is een gebrek aan grondstoffen, maar een overvloed aan producten. Er is een overschot aan vervuiling en verspilling en schaarste aan voedsel, water en energie. Maar welbeschouwd is dat kijken naar de tijd met ogen uit het verleden. Wie kijkt naar de toekomst ziet een schaarste aan geluk, gezondheid en goed geweten en een overvloed aan kennis en kunde. Wie zich omdraait en vooruit kijkt, ziet een tekort aan nederigheid en bescheidenheid maar tal van ideeën om het tij te keren. Ondernemers die schaarste en overvloed bij elkaar weten te brengen, zijn voorbereid op wat komen gaat.

GROW

Trends
Het is de gouden wet van het kapitalisme: groei is goed. Maar eindeloze groei, in de lengte of in de breedte, dat is onmogelijk. Als we onze kantoren eens zouden verlaten en op zoek zouden gaan in de natuur, waar groei niet bestaat zonder krimp en leven en dood onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het oude moet eerst afsterven voor het nieuwe kan worden geboren. De natuur biedt inspiratie voor de kringloopeconomie, afval is voedsel, dood is leven. Wie, als de tijd rijp is, wil groeien zal eerst moeten zaaien om later te kunnen oogsten.

Trendslations
In onze consumptiemaatschappij lijkt het of de economie de maat van alle dingen is. Dagelijks wordt de stand van de economie gemeten en als de koersen dalen zijn we collectief ziek. Echter, niet de economie maar de natuur is de bron van ons bestaan. Zonder water en brood kan niemand leven. En de natuur is heilzaam voor wie ziek, zwak of misselijk is. Bedrijven die een alternatief willen bieden voor ongebreidelde consumptie en productie kunnen leren van de natuur. En beter nog, kunnnen de lessen die zij hebben geleerd aan ons doorgeven.

INVENT

Trends
Alternatieven voor onze kapitalistische welvaartsmaatschappij, daar zijn we naarstig naar op zoek. Als de consumptiemaatschappij heeft afgedaan moeten we de manier waarop we consumeren en produceren opnieuw inrichten en vormgeven. Maar wacht eens; als we dat willen, dan moeten we loslaten wat we hebben, durven afbreken en opnieuw beginnen. Niet dezelfde fouten maken, herstellen wat is mis gegaan. Kritisch zijn en keuzes maken. Dan moeten we op een andere manier werken en onszelf op een andere manier organiseren. Met de brokstukken aan de slag, bouwstenen zoeken voor een nieuwe tijd en onszelf opnieuw uitvinden.

Trendslations
Jezelf opnieuw uitvinden, dat is een ambitieus plan. Maar laten we ervan uitgaan dat het eerder gaat om het verlaten van zienswijzen dan om het afbreken van gebouwen of reputaties. Als we stoppen met het denken aan de markt in termen van strijd, van winnaars en verliezers, van consumenten en concurrenten. Maar inderdaad onszelf anders organiseren en elkaar daarbij helpen, dat zou al een wereld van verschil maken. Dan zouden we verantwoordelijkheid kunnen delen in plaats van nemen. De keten kunnen omkeren in plaats van de macht centraliseren en volgers kunnen zoeken in plaats van leiders maken.

Het boek is te bestellen via Trendslator.

Brond: Trendslator.