Slachtoffers van cyberpesten verkiezen vaak om niet te reageren op pestgedrag om niet nog meer gepest te worden. Dat blijkt uit onderzoek van de Antwerpse universiteit. Die peilde naar pestgedrag bij 2.333 Vlaamse jongeren tussen 9 en 16 jaar. De onderzoekers stelden vast dat cyberpesten steeds vaker voorkomt, maar dat niet iedereen deelneemt aan pestgedrag.

 

Uit het onderzoek blijkt dat 45,5 procent van de onderzochte personen iemand die wordt gepest zal proberen te helpen. Maar 5 procent pest zelf mee.  Tot zover het goede nieuws, want cyberpesten blijkt steeds vaker voor te komen. Ruim 35 procent merkte al eens cyberpesten op via de gsm of het internet. 

Facebook
Het meest wordt er gepest via Facebook. Dat gebeurt vooral door mensen te taggen met een scheldterm, het plaatsen van negatieve opmerkingen of door gênante filmpjes te plaatsen. Cyberpesten verandert ook steeds van vorm onder invloed van nieuwe media of websites.