Op 7 februari is het Warme Truiendag. Zet de verwarming dus een paar graden lager en trek een dikke trui aan. Zo bespaar je 7 procent energie per graad. Dat betekent ook 7 procent minder CO2 uitstoot. Daarnaast kun je allerlei leuke en energiezuinige acties organiseren om het belang van energiebesparing bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen.

De Greenchoice Warme Truiendag wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden, de verjaardag van het Kyotoprotocol. Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. Voor 2014 is gekozen voor vrijdag 7 februari. 

De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. De dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland en België moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Het idee van de Warme Truiendag is simpel. Je kunt thuis meedoen door je verwarming lager te zetten en verder kun je ideeën opdoen bij ‘Kijk bij ‘Wat kun je doen?’ thuis, op school, op de campus of op je werk of laat je inspireren door acties van anderen. Je kunt ook zelf een actie toevoegen door je aan te melden.  

Hebben acties zin?
Onderzoekers van de universiteit van Cambridge laten zien dat door bestaande technieken om energie te besparen en kennis slim in te zetten wereldwijd meer dan 70 procent kan worden bespaard. Uit onderzoek van o.a. de Universiteit van Tilburg blijkt dat de gemiddelde Nederlander onbewust onbekwaam is als het gaat om energiegebruik. Zo heeft 43% geen idee hoeveel zij maandelijks betalen voor hun gasverbruik. Verder blijkt dat 27 procent van de onderzochte huishoudens de thermostaat niet benut om energie te besparen. Het huis wordt ’s nachts op dezelfde temperatuur verwarmd als ’s avonds, terwijl een lagere nachtstand de gasrekening met gemiddeld 11 procent kan laten dalen.

Meer informatie vind je op de website van Warme Truiendag.