In sommige gevallen kan de groei van een kind dermate achterblijven dat er na verloop van tijd sprake zal zijn van een groeiachterstand. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Er zijn in totaal zo’n tweehonderd aandoeningen die de groei kunnen remmen waardoor er een groeiachterstand kan optreden.

Natuurlijke verschillen

Een achterblijvende groei waarbij er daadwerkelijk sprake is van een groeistoornis, zal in de meeste gevallen worden opgemerkt bij het consultatiebureau of de schoolarts. Zij kunnen aangeven of de kleine lengte aanleiding geeft dit verder te onderzoeken. Daarnaast is het heel normaal dat het ene kind groter is dan het andere. We hebben tenslotte niet allemaal dezelfde groeisnelheid. Sommige kinderen blijven klein tot hun twaalfde waarna ze ineens een groeispurt krijgen en zelfs langer worden dan hun ouders. 

Mocht uw kind dus iets kleiner zijn dan zijn vriendjes of vriendinnetjes dan is dit dus absoluut nog geen reden voor bezorgdheid. 

Drie soorten groeistoornissen

Er zijn drie soorten groeistoornissen: primaire groeistoornissen, secundaire groeistoornissen en een idiopathisch kleine lengte. In het laatste geval is het simpelweg niet te verklaren waarom er sprake is van een kleine lengte; zeker wanneer de ouders wat langer zijn en het niet in de familie zit.

Wat is de oorzaak?

Wanneer een kind te klein is of niet goed groeit, kan dit verschillende oorzaken hebben. Bij het ene kind gaat het om een aangeboren afwijking, het andere kind eet niet goed en weer een ander heeft bijvoorbeeld een nieraandoening.

Bij primaire groeistoornissen gaat het om aangeboren problemen die direct van invloed zijn op de groei. Bij secundaire groeistoornissen is er een andere oorzaak die de groei beïnvloedt. De oorzaak is dan meestal een andere ziekte. De laatste groep vertegenwoordigt de groeistoornissen waarvan we niet precies weten wat de oorzaak is.

Behandelen of niet?

Het is afhankelijk van de oorzaak welke gevolgen er kunnen zijn en of een behandeling mogelijk en wenselijk is. Er zijn twee behandelingen mogelijk die direct invloed hebben op de lengte. De eerste is een behandeling met een groeihormoon. De tweede is een verlengende operatie. Niet altijd zal de groeistoornis behandeld hoeven te worden. In enkele gevallen is een aangepast dieet zelfs al voldoende om de groei te stimuleren.

Voor iedereen anders

Het is dus lastig om algemene informatie te geven over de behandeling van een groeistoornis. Er zijn veel verschillende groeistoornissen. Bovendien kan een groeistoornis veel verschillende gevolgen hebben. Alleen onderzoek kan uitwijzen of er sprake is van een groeistoornis en of hier iets aan gedaan kan worden.

Bron: groeiwijzer.nl