Sing for the Climate was een groot zangevenement dat plaatsvond op 22 en 23 september 2012. Meer dan 80.000 mensen in meer dan 180 Belgische steden zongen ‘Do it Now,’ een lied om politici te stimuleren om maatregelen te nemen tegen de opwarming van de aarde.

 

Deze video is een compilatie van beelden die werden gemaakt op de verschillende locaties, waar uit volle borst werd gezongen: ‘Do it Now.’   

Meer informatie: sing for the climate.