‘Het is ‘all over the news.’ Facebook en Instagram schaden de mentale gezondheid van jongeren. Er lopen een aantal campagnes die jongeren (en hun ouders) wil aanzetten tot het posten van minder mooie momenten/foto’s op sociale media en heel wat online inkt vloeit over het negatieve zelfbeeld van jongeren door de stoute digitale wereld. De jongeren gaan eraan onderdoor omdat ze niet op kunnen tegen al dat geluk dat anderen publiekelijk etaleren.” Maar is dat allemaal wel zoveel nieuws onder de zon, vraagt Micha Weisz, zelf moeder, zich af. 

 

Dit alles kan ik niet anders dan met enige verbazing aanhoren. Het is waar er wordt veel moois gepost op  sociale media. Geweldige feestjes, sublieme gerechten, intense  vriendschappen, trendy aankopen, verworven successen, sportieve en  andere overwinningen… Er wordt gefocust op het positieve in  het leven en dat krijgt een stortvloed van kritiek over zich. Veel te mooi, vindt men. Dus zeer slecht voor wie het gevoel heeft daartegen op te moeten boksen.

Foto’s aan de muur
Wel, misschien komt het als een verrassing maar toen ik behoorde tot wat men als ‘jongeren’ bestempelt, had ik ook vriendinnen met een extreem laag zelfbeeld die met de zwartste gedachten speelden. Dat ze volgens hen niet even mooi en  succesvol waren als de ‘knappe’ jongeren, vrat aan hen. Ze vonden zichzelf  te dik, te lelijk, te saai, te dom. Ze misten de aandacht die anderen wel gegund was en voelden zich daar vreselijk door. Hoe je hen ook van het tegendeel probeerde te overtuigen, wat niet alleen wij maar ook hun ouders deden, niets aan hun lijf en leven was zoals het zijn moest en dat maakte hen heel ongelukkig.

Ook toen speelden foto’s een rol. Niet die vanop een scherm op zakformaat – want Smartphones waren er destijds (nog) niet –  maar wel foto’s in magazines, op reclameborden en beelden in televisiespotjes. De ‘boekjes’ werden verslonden. Prentjes met mooiere en betere mensen uitgeknipt en aan de slaapkamermuur opgehangen. Zo kon je dat geweldige geluk aanschouwen zodra je je ogen opende. Zoals vandaag de schermpjes, die oplichten bij het ontwaken, dat doen.

Nee, het waren niet de kennissen of vriendinnen die daar aan de muren hingen te prijken, zoals nu op Facebook, maar je werd er minstens even ongelukkig van. Diegenen die dichterbij stonden, kennissen, vrienden – of de vanop afstand gadegeslagen  bevestigingen voor eigen mislukking – zorgden zelf wel dat ze met hun moois te koop liepen. Niet zwart op wit getypt met begeleidende afbeelding, maar door hoe ze eruitzagen, de verhalen die ze vertelden over de plaatsen waar ze heengingen en de mensen die ze kenden. Je kon het niet tonen op scherm maar het ging over de tongen en werd in het  geheugen gegrift door al wie zich er aan spiegelde.

Andere tijden, zelfde gewoonten
Kortom, er is niets nieuws onder de zon. Jongeren vergelijken zichzelf nu eenmaal met leeftijdsgenoten – sociale media of niet – en zullen, indien ze in een periode zitten dat ze zich slecht in hun vel voelen zich er vreselijk door voelen. Andere tijden, andere media, zelfde gewoonten.

Over al dat – al dan niet fake moois – valt hetzelfde te zeggen. Uiterlijk vertoon is niet alles, geloof niet alles wat er verteld wordt, wees jezelf en laat je niet misleiden door wat je ziet. Je bent goed zoals je bent, je hebt je eigen kwaliteiten, geef het tijd, probeer je zo weinig  mogelijk zorgen te maken en alles valt dan wel op z’n plooi. En vergeet niet, wat voor perfect-drangstress de arme post(st)er van al die geweldige berichten heeft. Een geweldig imago ophangen heeft zo z’n eigen lange-termijnuitdagingen. Want hoe blijf je geweldig interessant?

Dat je nu om het goede voorbeeld te geven minder leuke dingen moet gaan posten over jezelf of je gezin vind ik niet zo’n denderend idee. Ten eerste, diegenen die verslaafd zijn aan zichzelf als perfect op te voeren zullen dat toch never doen. Ten tweede het zou zich, voor wie zich al niet goed voelt, tegen zichzelf kunnen keren. Dus lieve ouders als je al niet af en toe zelf de neiging had om de minder mooie kantjes met de nodige humor – en steeds met  respect voor de ander – online te zetten, laat het dan maar zo. Ik kan me niet inbeelden wat dat met die meisjes gedaan zou hebben, moesten hun ouders met wat er misliep in hun gezin – al dan niet met foto’s in de hand – te koop gelopen hebben. 

Aangenaam contrast
Zelf word ik gewoon vrolijk van het positieve dagelijkse leven nieuws op Facebook en Instagram. Het vormt een aangenaam contrast met bepaald nieuws van dagbladen met dreigende nieuwskoppen dat mijn mailbox binnendringt. Want miserie en angst verkopen ook als zoete broodjes.

Daarnaast zijn er voldoende mensen die hun leed delen, waar je mee meeleeft. Net zoals er ook zijn die er een gewoonte van maken om online te zeuren, waarvan je denkt: is die nu weer bezig? 

Het is persoonlijk nieuws. Iedereen gebruikt zijn social media-stekken zoals hij is of wil zijn. Veel hangt dus ook af van je vrienden- en kennissenkring. Het aantal volwassenen dat sociale media als uitstalraam voor eigen (gezins-)kennen en -kunnen gebruikt is trouwens ook niet te onderschatten, je kent ze ook wel. 

Maar die mensen zijn ook gewoon zo in het dagelijkse leven, so what’s new?

Micha Weisz

Foto:DeathStock