Wijze mensen: iedereen wil graag in hun buurt vertoeven in de hoop iets van hun wijsheid op te steken en nieuwe inzichten te krijgen, maar wat maakt iemand wijs? Zijn het de grijze haren, is het dankzij voldoende levenservaring of worden sommige mensen gewoon wijs geboren? Vandaag een bundeling citaten over wat anderen hebben gezegd over wijsheid.

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.
– R. Ascham

Te weten dat je onwetend bent is het begin van alle wijsheid.
– Viviane van Avalon

De stilte is de slaap die de wijsheid voedt.
– Francis Bacon

Wijsheid is poëzie die zingt in de geest.
– Kahlil Gibran

Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid.
– Johan Wolfgang von Goethe

De tong van de wijze woont in zijn hart, het hart van de dwaas op zijn tong.
– Duizend en één nacht

De wijze heeft geen onwrikbare beginselen. Hij past zich aan bij anderen.
– Lao-tse

Het is nooit zo dat de natuur het ene zegt en wijsheid het andere.
– Juvenalis

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid en het einde van de meeste illusies.
– Gerd de Ley

Het duidelijkste teken en zichtbare blijk van ware wijsheid is een voortdurende en ongedwongen vreugde.
– Michel Eyquem de Montaingne

Domme gedachten heeft iedereen, alleen de wijze spreekt ze niet uit.
– W. Busch

Een vat vol geleerdheid is nog geen wijsheid waard.
– Pythagoras

Het hart van de wijze hoort, als een spiegel, alle voorwerpen te weerkaatsen, zonder door een enkele ervan besmeurd te worden.
– Confucius

Wie al te wijs is, vindt geen vrienden.
– Japans spreekwoord.

Zij die weten spreken niet, zij die spreken weten niet.
– Lao-tse

Wijsheid is menigmaal dichterbij als we ons vooroverbuigen dan als we ons opheffen.
– William Wordsworth

Het is een teken van wijsheid en volwassenheid in te zien dat wij een neutrale toeschouwer van onze emoties, gedachten en herinneringen kunnen zijn zonder erdoor beheerst te worden of gedwongen te worden tot destructieve handelingen.
– Nathaniel Branden

Wijsheid is
een beetje minder treuren om het verleden
een beetje minder hopen op de toekomst
en een beetje meer liefhebben in het heden.
– Seneca

De meeste mensen leiden een leven van stille wanhoop.
Wat berusting wordt genoemd is chronische wanhoop.
Het is een kenmerk van wijsheid om niet te wanhopen.
– Henry David Thoreau

De echte wijsheid in het leven is het buitengewone te zien in het gewone.
– Pearl Buck

Foto©Sharon-Anouk Brouns