Om je staande te houden in de wereld wordt er verwacht dat je je mannetje staat, je verweert, continue voor jezelf opkomt, je problemen en moeilijke uitdagingen met opgeheven hoofd tegemoet treedt, er niet over praat en zeker niet zeurt, maar soms wordt het zelfs voor de sterkste mensen wel eens allemaal wat te veel. Pas dan besef je: waar is de tederheid gebleven? Daarom vandaag citaten en wijze woorden over wellicht de zachtste vorm van affectie en liefde. Voor vandaag: Try a little tenderness.

 

‘Een druppel tederheid is meer dan geld en macht.’
Boeddha

‘De enige mooie ogen zijn die, welke je vol tederheid aankijken.’
Coco Chanel

‘Tederheid is een groter bewijs van liefde dan de meest hartstochtelijke eden.’
Marlène Dietrich

‘Gastvrijheid bestaat uit een klein beetje vuur, een weinig eten en buitengewoon veel tederheid.’
Ralph Ealdo Emerson

‘Ik heb een grote tederheid en bewondering voor de aarde maar geen ziertje voor mijn eigen generatie.’
Ernest Hemingway

‘Tederheid is de rust der passie.’
Joseph Joubert

‘Men verwart vaak kracht met hardheid. Het is waar dat tederheid meestal slechts een slecht verhulde zwakheid is, maar hardheid is vaak eveneens zwakheid, die zich beter weet te verhullen.’
Pierre Reverdy

‘Ironie is vaak slechts de schaamte der tederheid.’
Etienne Rey …

… Deze diepe tederheid, 
die ik eerst binnen in mijzelf, 
en daarna nog sterker om en over mij gevoeld had, 
breidde zich steeds verder en verder uit; 
zij werd alomtegenwoordig. 
Ik zat daar en zag haar, 
en ze werd tot weten, tot alweten; 
zij werd tevens macht, 
zij werd almachtig en nam mij het Eeuwige Nu binnen.
Toen eerst ontmoette ik de werkelijkheid, 
want zo is het werkelijke leven: 
een nu, dat is – en een nu, dat gebeurt. 
Er bestaat geen begin en geen einde. 
Ik kan hier thans niet meer over zeggen.  
Ik zat in mijn tuin, maar er was geen plaats op de wereld, waar ik niet was.

J. Anker Larsen