Worden dromen werkelijkheid of zijn de meeste dromen bedrog? Feit is dat we allemaal dromen hebben. Als we jong zijn en de wereld aan onze voeten ligt, zijn onze dromen onbegrensd en lijkt niets onmogelijk. De kunst is om ook als je ouder wordt – en onvermijdelijk de nodige teleurstellingen krijgt te verwerken – te blijven geloven in je dromen, alsof alles mogelijk is en alles binnen handbereik ligt. Daarom vandaag een bundeling citaten over ‘dromen.’

 

‘In de dromen en in de liefde is niets onmogelijk.’
-Janus Arony

‘We moeten onze kinderen leren dromen met hun ogen open.’
-Harry Edwards

‘Uit de dromen van de lente wordt in de herfst jam gemaakt.’
-Peter Bamm

‘Een man is niet oud totdat spijt de plaats in neemt van dromen.’
-John Barrymore

‘Een leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen.’
-G. Beese

‘Neem je dromen mee de dag in’
– Loesje

‘Als je niet in slaap valt, houden dromen vanzelf op.’
-Seng-ts’an

‘Sommigen zien de dingen zoals ze zijn en willen weten waarom ze zo zijn. Ik droom van dingen die er nooit zijn geweest en wil weten waarom niet.’  ?
-Robert Kennedy ?

‘Het enige verschil tussen wijzen en dwazen is, dat wijzen ‘s nachts dromen en dwazen overdag en ‘s nachts.’
-Melchior de Santa Cruz

‘Als u wil dat uw dromen werkelijkheid worden, wordt dan wakker.’
-Piet Theys

‘Wij hebben altijd nog onze dromen om het onbereikbare aan te raken.’
-Jos Vandeloo

‘Wij zijn meer dan wij, want wij zijn meer dan onze uitgelegde dromen.’
-Hans Andreus

‘Met het verstrijken van de jaren verlies je wel je illusies maar niet je dromen.’
-Buddingh

‘Wat men moet zoeken is: werkelijkheden die de toverkracht van dromen hebben.’
-Jean Dolent

‘De armste man is niet de man zonder centen, maar de man zonder dromen.’?
-Haroen-al-Rasjid

‘Vertel me je dromen en ik zal je zeggen wie je bent.’
-Gui Ericx

‘In de dromen die niet uitkomen, moet je gewoon wat langer blijven geloven.’?
-Wiel Oehlen