In onze rubriek ‘zo mooi gezegd’ deze keer een verzameling citaten van Lao-Tse, een Chinese filosoof die leefde in de zesde eeuw voor Christus. Lao-Tse zou de stichter zijn van het Taoïsme. Na allerlei omzwervingen schreef hij zijn wijsheden neer in de Tao Te Ching: Boek van Weg en Deugd. Men zegt dat er destijds niemand luisterde naar zijn wijsheden. Gelukkig zijn ze wel bewaard gebleven, want de man had iets te vertellen. Zijn meest bekende spreuk zal je vast bekend in de oren klinken: ‘Zelfs een mars van duizend mijl begint met de eerste stap.’

 

Ervaring is als een lantaarn die op de rug wordt gedragen:?hij belicht alleen de afgelegde weg.
Lao-Tse

Als je iets wilt pakken, moet je het heel even loslaten. Als je iets wilt loslaten, moet je het heel even pakken.
Lao-Tse

Geef het kwade niets om zich tegen te richten en het zal vanzelf verdwijnen.
Lao-Tse

Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder.
Lao-Tse

De grote volheid schijnt leeg te zijn, en toch kan men haar niet uitputten.
Lao-Tse

Mislukking is de moeder van succes.
Lao-Tse

De grote weg is vlak, maar mensen zoeken liever bergpaden.
Lao-Tse

De wijze draagt ruw geweven kleren over zijn lichaam en kostbare juwelen in zijn hart. Lao-Tse

De wijze sluit zijn hart af, doet zijn deuren dicht en verspreidt licht.
Lao-Tse

Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis.
Lao-Tse

Je kunt beter niets doen, dan druk te zijn met niets.
Lao-Tse

Zoek voor grote vraagstukken een oplossing als ze nog klein zijn.
Lao-Tse

Aan de geest die stil is, geeft het universum zich over.
Lao-Tse

Wie zijn bestemming kent, vindt de weg.
Lao-Tse

Doe door te laten.
Breng tot stand vanuit stilstand.
Weet vanuit niet-weten.
Wees groot in het kleine en zie het vele in het weinige.
Beantwoord onrecht zoals de natuur doet: met waarachtigheid.
Bereid het moeilijke voor vanuit het makkelijke.
Een heet bord soep begin je aan de rand.
De moeilijkste dingen ter wereld beginnen heel makkelijk;
de grootste dingen beginnen heel klein.
De wijze onderneemt geen grote dingen en juist dat is zijn grootsheid.
Hij die veel belooft is zelden veelbelovend.

Lao-Tse