De mens plaatst zich graag boven de dieren, vanwege ons vermogen om te denken. Maar al dat denken en proberen de boel te controleren, is juist wat ons vaak zo ongelukkig maakt. Misschien dat we daarom spreken van dierenRIJK en mensDOM. Te veel denken is namelijk nergens goed voor en lost vaak weinig op. Het is door dingen te laten gebeuren en alleen te handelen als dat nodig is, dat we gelukkig zullen zijn. Zoals dieren heel goed hebben begrepen. Vandaag daarom mooie woorden en citaten over ‘denken.’

 

Je bent wat je bent en waar je bent door je gedachten.
Je kan veranderen wat je bent en waar je bent,
door je gedachten te veranderen.
– Zig Ziglar

Je bent wat je diepste wens is.
Zoals je wens is, zal je wil zijn.
Zoals je wil is, zullen je daden zijn.
Zoals je daden zijn, zal je lot zijn.
– Brihadaranyaka Upanishad

De gedachten manifesteert zich in het woord,
Het woord manifesteert zich in de daad,
de daad ontwikkeld zich tot een gewoonte,
en de gewoonte verhardt zich tot een karakter.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt,
en laat haar voortkomen uit liefde
ontstaan uit begaanheid met alle wezens.
Zoals de schaduw het lichaam volgt,
zo worden wij wat we denken.
– Boeddha

Leef elke dag alsof het je laatste is.
Leer elke dag alsof je eeuwig zult leven.
– Mahatma Gandhi

Er is geen goed of kwaad dat
niet door het denken is voortgebracht.
– William Shakespeare

Geluk hangt niet af van wie je bent of wat je hebt,
het hangt alleen af van wat je denkt.
– Dale Carnegie

Hoe beter een mens is,
Des te meer moeite heeft hij om anderen van slechtheid te verdenken.
– Marcus Tullius Cicero

Hoe sterker het ego in jezelf is,
hoe waarschijnlijker het is dat andere mensen volgens jou de belangrijkste bron van problemen in het leven zijn.
– Eckhart Tolle

Om te veranderen moet je niet bestrijden wat bestaat.
Creëer een nieuw model waarnaast het oudere zal verbleken.
– Buckminster Fuller

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien gebeuren.
– Mahatma Gandhi

In het nu ben je altijd gelukkig.
Als je niet gelukkig bent, ben je niet in het nu.
– Eckhart Tolle

In het verleden gebeurt niets meer.
– Eckhart Tolle

Zolang je denkt dat je weet
wat wel en niet mag gebeuren,
probeer je God te manipuleren.
Dat is een recept voor ellende.
– Byron Katie

Bederf wat je hebt niet
door je verlangen
naar wat je niet hebt. Bedenk dat wat je nu hebt,
ooit was waar je alleen kon naar verlangen. 

– Epicurus

Je hebt een meesterwerk in je.
Een dat nog nooit gecreëerd is en nooit meer gecreëerd zal worden.
En denk eraan: als je naar je graf gaat zonder je meesterwerk te maken,
zal het niet gemaakt worden.
Niemand anders kan het maken. Alleen jij.
– Gordon Mackenzie

Toen ik begon in te zien dat ik vooral liefde aan mezelf moest geven
in plaats van die te krijgen van de wereld rondom mij,
veranderde er heel veel.
– Els De Schepper

– Vaak wenden we ons tot God omdat we door
het leven door elkaar geschud worden,
om dan te ontdekken dat het God was die ons wakker schudde.
– Anoniem

Foto: Sharon-Anouk Brouns.