‘Questioning growth is deemed to be the act of lunatics, idealists and revolutionaries. But question it we must.’ Een uitspraak van de Britse hoogleraar Tim Jackson, bekend van zijn boek Prosperity without Growth, ‘Welvaart zonder Groei.’ In deze TedTalk geeft hij een reality check inzake ons economische systeem. Alleen maar een somber verhaal? Nee, hoor. Mét Nederlandse ondertiteling. Meer lezen over Jackson?  

Nu onze wereld af te rekenen krijgt met een recessie, klimaatverandering en ongelijkheid, lanceert Tim Jackson een doordringende visie op de gevestigde economische principes. Jackson is hoogleraar duurzame ontwikkeling aan de universiteit van Surrey en lid van de Britse Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Het vertrekpunt van zijn boek is: ‘Hoe kunnen we een oplossing voor de huidige economische crisis verzoenen met de ecologische doelstellingen?’  

Weinig aandacht

Jackson doet al enkele decennia onderzoek naar hoe onze economie zich kan blijven ontwikkelen zonder een verdere aanslag te plegen op het milieu. Volgens Jackson kan het: en zijn er voorbeelden van landen waar het wel is gelukt om tijdens een recessie de levensstandaard van de bevolking te garanderen.

Alleen is welvaart volgens Jackson meer dan geld alleen. Daarover gaat Prosperity without Growth. Hoewel er tot nog toe maar weinig aandacht was voor de standpunten van Jackson en zijn collega’s – en er vanuit de Britse politiek zelfs met paniek werd gereageerd net voor publicatie – is het boek bij het grote publiek een succes.  

Stilaan besef

De laatste tijd merkt de hoogleraar dat ook enkele politici iets meer aandacht beginnen krijgen voor zijn standpunten, al is het nog minimaal. Volgens Jackson komt dat omdat enkelingen stilaan beginnen te beseffen dat de huidige politieke leiders niet in staat zijn om de economische recessie te bezweren. Juist door de oplossingen die momenteel worden uitgedokterd – en die allemaal stuk voor stuk economisch van aard zijn – hebben wij te maken met de ene crisis na de andere, aldus Jackson.