Confucius was een Chinese denker en filosoof, wiens denken diepe invloed had en heeft op het Chinese, Koreaanse, Japanse, Taiwanese en Vietnamese denken en leven. Zijn filosofieën gaan over het persoonlijke en politieke leven, sociale verhoudingen, rechtspraak en oprechtheid. Wij zetten twintig van zijn meest markante uitspraken op een rijtje.

– Alles heeft schoonheid, maar niet iedereen ziet het.

– Kwaad wordt geboren in iemand anders’ onderbroek.

– De zekerste manier om bedrogen te worden is, zich voor slimmer te houden dan anderen.

– Van nature zijn we broeders, door de opvoeding worden we vreemden.

– Een superieur mens handelt vooraleer te spreken, en spreekt daarna in overeenstemming met zijn daden.

– Ik heb nog nooit iemand gezien die de deugd zo hartstochtelijk liefhad als hij een vrouw beminde.

– Boven het doel uitschieten is niet zo erg als het doel niet bereiken.

– Ik heb nog nooit iemand gevonden die zijn eigen fouten heeft erkend en zichzelf daarvoor de schuld heeft gegeven.

– Fouten hebben en ze niet verbeteren, dàt is pas fouten hebben.

– De Meester zei:”Ik mag mij wel gelukkig prijzen: als ik een fout bega, dan zien de andere mensen dat meteen!”

– Weten wat men weet en weten wat men niet weet: dat is kennis.

– Wij kennen het leven niet: hoe kunnen wij de dood dan kennen?

– De Meester zei: “Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening.”

– Wie zijn plicht ziet en hem niet vervult, is een lafaard.

– Als de rijken vermageren zijn het de armen die van honger omkomen.

– De stilte is een vriend die je nooit verraadt.

– Kun je je vijand niet verslaan, sluit dan vrede met hem.

– De stevigste muren bezwijken door barsten.

– Het maakt niet uit hoe langzaam je vooruit gaat, zolang je maar niet stopt.

– Een fatsoenlijke vrouw hangt zich op.