Wat staat ons allemaal te wachten in 2012? De antwoorden vind je in Mood 12, het nieuwste trendboek van trends-onderzoekbureau Trendslator. Volgens recent onderzoek van Trendslator zitten we midden in een overgangsfase: van graaicultuur naar geefmaatschappij.

Niemand kan het ontkennen: Het zijn woelige tijden. Het woord crisis ligt op ieders lippen en de enorme onrust lijdt tot onzekerheid én tot protest. Denk maar aan de wereldwijde protestacties van de Occupy-beweging die zich verzet tegen de graaicultuur in de financiële wereld. De roep om dingen radicaal anders te doen, klinkt alom. Het is, nu de crisis het hardst wordt gevoeld, tijd om veranderingen door te voeren, vinden de opstandelingen.

Behoefte aan controle

De onzekerheid over de crisis in de economie en in de politiek roept volgens Trendslator eerder de behoefte aan controle dan angst op. Naast alle herkenbare gevaren, zijn er steeds meer onzichtbare bedreigingen die ons leven in gevaar brengen. De vraag is wat we kunnen doen om ons tegen deze risico’s te beschermen.

Op zoek naar een beter evenwicht

Terwijl de tegenstellingen groter lijken dan ooit, worden we op onszelf teruggeworpen. Samen is het kernwoord. Jij en ik. En niet wij en de anderen. De veranderingen kunnen alleen tot stand worden gebracht als we het samen doen. Samen staan we sterk bij het regelen van de vakanties, de aankoop van energie en het opruimen van het afval.  

Delen is vermenigvuldigen

De trends voor 2012 worden in Mood 12 samengevat in zeven kernwoorden: protest, control, feel, think, be, do en give. Verder zijn we op zoek naar kapitalisme met de c van coöperatief. Daarbij gaat het niet om nemen maar om geven. Niet hebzucht en egoïsme, maar empathie en altruïsme voeren de boventoon.  

Bron: Trendslator.