Amerikaanse wetenschappers hebben een nieuw procedé ontwikkeld waarmee heel wat meer elektriciteit uit afvalwater te halen valt. Het kan zuiveringsinstallaties promoveren tot schone elektriciteitscentrales. De ingenieurs van de Oregon State University (OSU) maken gebruik van biobrandstofcellen, waarvan ze de efficiëntie fors verbeterd hebben.

 

In een biobrandstofcel produceren micro-organismen zoals bacteriën elektriciteit via de afbraak van organische materialen. Ook afvalwater kan worden afgebroken. De OSU-wetenschappers ontwikkelden een procedé waarmee ze afvalwater goed kunnen zuiveren in zo’n biobrandstofcel en tegelijk een aanzienlijke elektriciteit konden produceren.

Tien tot vijftig keer meer
Over de technologie wordt al jaren gesproken, maar de ingenieurs zijn er nu in geslaagd tien tot vijftig keer meer elektriciteit te produceren dan met de meeste andere procedés voor biobrandstofcellen. En er komen geen schadelijke stoffen vrij, zeggen ze.

Volgens de ingenieurs kan dit niet alleen de huidige manier van water zuiveren (met geactiveerd slib) vervangen, een systeem dat energie verbruikt, in de VS vaak energie uit fossiele brandstoffen. Het maakt ook dat zuiveringsinstallaties groene stroom kunnen gaan produceren, zichzelf dus van stroom kunnen voorzien en het teveel zelfs kunnen verkopen. Waterzuivering zou zo stukken goedkoper en groener kunnen worden. De onderzoekers gaan nu op zoek naar geld om de nieuwe technologie te testen. Het nieuws over de OSU-ontdekking staat in het Amerikaanse vakblad Energy and Environmental Science.

Bron: IPS