Welke goede voornemens nemen mensen het meest? En waarom slagen de meeste mensen er maar niet in ze tot een goed einde te brengen? Om in de stemming te komen en inspiratie op te doen geven wij de top 10 van goede voornemens wereldwijd. Plus de nodige tips om wél te slagen.

 

 

Eerst de top 10 van goede voornemens, gebaseerd op onderzoek onder 300.000 mensen over de hele wereld. :

1. Afvallen en meer bewegen.

2. Spaarzamer met geld omgaan.

3. Schulden afbetalen.

4. Meer tijd besteden aan familie en vrienden.

5. Een partner vinden.

6. Stoppen met roken.

7. Beter werk vinden.

8. Iets nieuws leren.

9. Vrijwilligerswerk doen en vaker anderen helpen.

10. Beter met mijn tijd leren omgaan.

Op zich zijn de goede voornemens op deze lijst doelen die binnen ieders handbereik liggen. Waarom gaan de meeste van ons dan toch al na enkele weken de mist in? Zo slaagt maar 12 procent van de rokers erin de sigaret links te laten liggen en bij de afvallers gaat 95 procent zelfs weer de mist in. Waarom houden we het niet vol?

Meestal nemen mensen goed voornemens op het laatste nippertje, 31 december bijvoorbeeld, zonder er eerst goed over nagedacht te hebben. Daar komt nog bij dat we aan het eind van het jaar altijd teveel geld hebben uitgegeven en teveel hebben gedronken en gegeten.

We voelen ons schuldig en nemen het besluit om te veranderen op het moment dat we ons kogelrond hebben gegeten, een kater hebben en achterblijven met een lege bankrekening, of erger: schulden. Je voornemens zijn gebaseerd op basis van schuldgevoelens die juist in deze tijd van het jaar opspelen. Impulsief neem je je een paar dingen voor: dat moet anders!

Maar zonder goed doordacht plan – hoe je gaat vermijden dat je volgend jaar dezelfde fouten maakt – heb je weinig kans van slagen. Moet je je jezelf dan maar voornemen om geen goede voornemens te hebben? Nee, maar misschien is het een beter plan om je te concentreren op één doel. Ook is het beter je goede voornemens te bepalen als je realistisch bent, eerder in het jaar dus.

SMART

Je kunt ook gebruik maken van het zogenaamde SMART-principe dat in het bedrijfsleven wordt toegepast om bepaalde doelen te bereiken. Smart staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptatie, Realistisch en Tijdgebonden.

Specifiek betekent dat je voor jezelf je doel duidelijk en concreet moet maken. Kijk vervolgens of je doel Meetbaar is: ontwikkel dus een methode om je vooruitgang regelmatig te meten. Wil je meer conditie opbouwen, doe dan bijvoorbeeld regelmatig een conditietest. Acceptatie staat voor het accepteren van de weg die je inslaat om je doel te bereiken. Bekijk ook eens of je doel Realistisch is: Is je doel met andere woorden haalbaar? Ten slotte: Tijdgebonden. Meestal hebben mensen wel een begindatum, maar geen einddatum bepaald. Bepaal dus ook een einddatum. Tegen welke datum wil jij je doel bereikt hebben? Zo kun je doelgerichter en planmatiger te werk gaan.

Het draait dus om een plan van aanpak, maar het wil ook helpen als je je einddoel probeert te visualiseren. Hoe zal het eindresultaat zijn en hoe voelt dat? Geniet alvast van het resultaat dat je wilt bereiken en ga dan aan de slag. Houd onder andere een dagboek bij om meer inzicht te krijgen, in de valkuilen bijvoorbeeld.

Schrijf je doelen ook op papier, zodat je er nog eens regelmatig naar kunt kijken. Hoever sta je op dat moment? Moet je misschien bijsturen? Denk ook na over de moeilijke momenten die ongetwijfeld zullen komen: ga je steun zoeken? En bij wie dan? Hoe kun je deze momenten het best overwinnen? Wie van te voren over deze zaken nadenkt, is beter voorbereid op de moeilijke fases. Als je trouwens een keer de mist ingaat, wil dat nog niet zeggen dat alles is mislukt. Gun jezelf met andere woorden een misstap, maar probeer daarna wel de draad weer op te pakken.

Vergeet ten slotte niet: als het makkelijk was om slechte gewoontes te veranderen, was het je de eerste keren al gelukt. Veranderen kost tijd, energie en wilskracht.

In elk geval wensen wij je succes met het waarmaken van je goede voornemens in 2012.