Vandaag de dag speelt tijd een grote rol in onze mate van tevredenheid. Meer dan eens wordt een tekort aan vrije tijd aangeduid als oorzaak van ontevreden zijn. Dit wordt dan weer vaak gecompenseerd met het aankopen van materialistische zaken. Helaas blijkt dat je nóg ongelukkiger te maken. Geluk is niet te koop.

In een nieuwe studie stellen de Amerikaanse universitaire onderzoekers Chris Manolis en James Roberts vast dat jonge volwassenen die materialistisch zijn ingesteld – en dus vaak compulsief spullen kopen – voldoende vrij tijd nodig hebben om zich weer beter in hun vel te voelen. Maar ook te veel tijd hebben, maakt niet gelukkig, zo blijkt. De kunst is dus om een balans te vinden tussen bezig zijn en vrije tijd. 

De onderzoeksresultaten van de twee werden gepubliceerd in Applied Research in Quality of Life. Volgens de onderzoekers leven we in een maatschappij waarin tijd een centrale rol speelt. Voor veel mensen zorgt tijdsdruk en een tekort aan tijd er voor dat ze zich minder gelukkig voelen.

Tegelijkertijd leven we in een consumptiemaatschappij die wordt beheerst door materialisme en impulsieve aankopen. Ook dat gedrag heeft effect op ons gevoel van welbehagen. Het verlangen naar materialistische zaken leidt namelijk niet tot meer, maar tot minder tevredenheid. Wie te weinig vrije tijd heeft voelt zich ook minder lekker in zijn vel.

Manolis en Roberts onderzochten de perceptie van vrije tijd en de consequenties van materialistische waarden en compulsief kopen van 1.329 jong volwassenen van een openbare middelbare school in een stedelijke omgeving. De onderzoekers hebben de vrije tijd die de jonge volwassenen dachten te hebben gemeten. Ook de mate waarin zij hechtten aan materialistische waarden en hun neiging tot compulsieve aankopen werd vastgesteld. Ten slotte werd gemeten hoe tevreden of gelukkig zij waren.

Manolis en Roberts stelden vast dat materialisme en compulsief kopen een negatief effect hebben op het geluk van de jong volwassenen. Hoe materialistischer de jongeren waren, hoe minder gelukkig ze zich voelden. Als dezelfde jong volwassenen meer vrije tijd hadden, voelden ze zich direct een stuk gelukkiger. Compulsieve kopers bleken zowel ongelukkiger als ze te weinig of als ze te veel vrije tijd hadden.

Degenen die onder grote tijdsdruk stonden, dachten dat degenen die dat compenseerden met aankopen van spullen zich beter zouden voelen dan leeftijdsgenoten die dat niet deden. Niets bleek minder waar. Je kunt jezelf dus niet gelukkig maken door eens flink te gaan shoppen. Volgens de onderzoekers zijn hun bevindingen trouwens ook van toepassing op volwassenen. Wil je dus gelukkiger worden? Zorg dan dat je lekker bezig bent en voldoende vrije tijd hebt. Het lijkt zo simpel.