De Nederlandse overheid waarschuwt voor het langdurig gebruik van dildo’s en vibrators. Vibrators en dildo’s die ftalaten of nonylfenol bevatten, kunnen bij gebruik van meer dan tien uur per week gevaarlijk zijn volgens het bureau risicobeoordeling en onderzoeksprogrammering van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA). Ftalaten kunnen nierschade veroorzaken. 

Er werden 36 vibrators en dildo’s onderzocht die bestonden uit weekgemaakt PVC. ??Uit laboratoriumonderzoek bleek dat kleine hoeveelheden van deze stoffen vrijkomen. Tijdens het gebruik kan deze stof door het lichaam worden opgenomen.

Ftalaten

Zeker bij gebruik langer dan tien uur per week is de blootstelling aan ftalaten te hoog. Hetzelfde geldt voor de stof nonylfenol. Schadelijke gezondheidseffecten van deze stoffen zijn daarom bij intensief gebruik niet uit te sluiten. ?

Vervelend is dat consumenten de aanwezigheid van ftalaten niet zelf kunnen vaststellen. ??Daarom adviseert BuRO de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om producenten te verplichten te vermelden waarvan de artikelen zijn gemaakt, zodat de consument kan kiezen voor producten zonder ftalaten.