Louis P.M. Hilgers is boos. Hij ergerde zich al langer aan reclame-uitingen bij begrafenissen, maar toen de reclame-boodschap van de uitvaartonderneming bij de dood van zijn broer groter bleek dan de naam van zijn broer zelf was de maat vol. Hij startte daarom de website ‘Geen reclame bij de dood.’

Je zou denken dat als er een sector is die geen last heeft van de economische crisis, het wel de uitvaartsector zou zijn. Toch schijnen steeds meer uitvaartondernemingen steeds vaker grote reclameboodschappen te plaatsen op grafstenen, urnen en allerlei andere attributen. En dat is niet gepast, vindt Louis P.M. Hilgers. Volgens hem moeten begrafenisondernemingen zich op de dag van de begrafenis zoveel mogelijk op de achtergrond houden. 

Louis is niet de enige die zich stoort aan deze vorm van ‘de een zijn dood, is de ander zijn brood.’ Uit de poll die je op de website van Louis kunt invullen – wel of geen reclame bij begrafenissen – wordt dit al direct duidelijk: 1039 mensen stemmen ‘nee’ tegen reclame bij begrafenissen tegenover 173 ja-stemmers.

Op de meningen-pagina heerst meer verdeeldheid, hoewel Louis wel bijval krijgt. Een aantal begrafenis-ondernemers klimt zelf in de pen om zich te verantwoorden of om mee te delen ‘dat zij gebruik maken van ingetogen reclame-uitingen’ en zo weten ze toch weer even reclame te maken voor zichzelf.