Een delegatie van de ontwikkelingsorganisatie Broederlijk Delen heeft vanmiddag in Brussel samen met zanger Axl Peleman een bezoek gebracht aan EU-president Herman Van Rompuy en aandacht gevraagd voor het lot van de lokale bevolking in landen als Guatemala, Colombia, Ecuador, Peru en Bolivia. Mensen worden daar al jaren van hun land verdreven en onteigend door mijnbouwbedrijven. Axl Peleman, ambassadeur van de campagne 2012 van het Belgische Broederlijk Delen, deed ook zijn verhaal. Hij reisde eerder naar Guatemala om zelf te zien hoe mensen leven op en rond de goudmijnen.

De mijnontginning in Latijns-Amerika gaat volgens Broederlijk Delen en de Antwerpse zanger Axel Peleman maar al te vaak ten koste van de plaatselijke bevolking en het milieu. De inheemse bevolking en kleine boeren hebben geen inspraak over de ingrijpende veranderingen in hun leefgebied. Hierdoor verliezen ze hun inkomen, met armoede en uitsluiting tot gevolg.

Hun goud, ‘ons goud’

Wij staan er in het Westerse wereld nauwelijks bij stil dat we dagelijks gebruik maken van producten waarin tientallen grondstoffen uit landen als Peru en Guatemala zijn verwerkt. In Peru alleen al worden er in diverse streken grondstoffen als cadmium, tantalium, lithium, antimoon, kobalt, neodymium of samarium gewonnen met weinig respect voor de natuur en de bevolking. “En dat voor onder meer het goud in onze gsm, het aluminium van onze fiets en de aardolie voor onze benzine,” aldus Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen.

50.000 euro

Broederlijk Delen lanceerde daarom de campagne 2012 en zal dit jaar 50.000 euro besteden aan de strijd die lokale organisaties samen met de bevolking leveren tegen de machtige mijnbouwbedrijven in Latijns-Amerika. Het geld is ook bestemd voor bewustmakingscampagnes die plaatselijk worden gelanceerd via radio, tijdschriften en affiches, maar ook voor educatie van de lokale bevolking om hen bewust te maken van hun juridische rechten. Overheden worden gewezen op hun plichten tegenover de eigen bevolking.

Westerse bedrijven

De ontwikkelingsorganisatie wil zich in Europa richten op Westerse mijnbouwbedrijven die zich in Latijns-Amerika vestigen in kwetsbare natuurgebieden waar ze de woon- en werkomgeving verstoren van inheemse volkeren en gemeenschappen op het platteland. Volgens directeur Lieve Herijgers krijgt de lokale bevolking geen inspraak, maar betaalt ze wel een prijs voor de aanwezigheid van de mijnen. “Mensen worden verdreven van hun land, zijn het slachtoffer van watervervuiling, leven op en rond de mijnkraters en worden fysiek bedreigd. Hun leefmilieu en gezondheid leiden eronder, want drinkwatervervuiling, ondervoeding en huidaandoeningen komen veel voor. Wie protesteert, wordt niet zelden behandeld als een misdadiger.”

Axel Peleman

Zanger Axl Peleman reisde als ambassadeur van Broederlijk Delen eerder naar Guatemala en zag met eigen ogen welke problemen een goudmijn daar veroorzaakt. In zijn reisdagboek schreef hij: ‘Heel concreet: een multinational koopt een berg waarin een goudader blijkt te zitten. De berg wordt afgeschraapt tot aan het gesteente dat het goud bevat. Dat gesteente wordt gedynamiteerd tot steengruis en dat steengruis wordt in grote vaten met water gestort. Om het goud eruit te filteren wordt er cyanide aan toegevoegd. Enkele druppels cyanide volstaan om een volwassen persoon naar de eeuwige jachtvelden te doen vertrekken.

Na het scheidings- proces wordt de restoplossing verzameld in een groot kunstmatig meer. De wanden van zo’n meer zijn nooit volledig waterdicht. Bovendien bevindt Guatemala zich op een breuklijn (getuigen daarvan zijn de vulkanen), met regelmatig aardbevingen als gevolg. Daardoor ontstaan er scheuren in de wanden van het meer. Op die manier is de bodem rond de mijn doordrenkt met het toxische product.’

Axl Peleman vertelde Herman Van Rompuy vanmiddag over zijn bevindingen, maar ook over hoe lokale partnerorganisaties van Broederlijk Delen weerwerk bieden aan de mijnindustrie en de lokale bevolking op verschillende vlakken helpen om op te komen voor hun juridische rechten. “Maar zij kunnen onze steun goed gebruiken. Solidariteit met deze landen blijft nodig, ook vandaag. Daarom roepen wij op om met ons mee te trekken.”

Je kunt het werk van Broederlijk Delen steunen door geld te geven. Dat kan al door een eenmalig bedrag van 45 euro te storten waardoor een gezin in pakweg Guatemala een nieuwe start kan maken en weer kan leven van een eigen moestuin.  

©ziezozon. Foto home pagina Axl Peleman in Guatemala©Thomas De Boever.

Bekijk ook de televisiespot van de campagne 2012 met Axl Peleman