De overgrote meerderheid van de wereldbevolking wil meer hernieuwbare energie, blijkt uit grootschalig onderzoek op verzoek van windmolenproducent Vestas. Bijna de helft van de respondenten wil ook meer betalen producten die met schone energie geproduceerd zijn. Vestas citeert twee grootschalige onderzoeken: de jaarlijkse Global Consumer Wind Study (GCWS) door onderzoeksbureau Gallup en de Corporate Renewable Energy Index (CREX) van het financiële persagentschap Bloomberg een index van bedrijven die vrijwillig gebruik maken van hernieuwbare energie.

 

Voor de GCWS werden wereldwijd 24.000 consumenten geïnterviewd in 20 landen door onderzoeksbureau TNS Gallup. Met 85 procent is een grote meerderheid van de respondenten voorstander van meer hernieuwbare energie. Meer dan 6 op 10 respondenten heeft een voorkeur voor producten die met hernieuwbare energie gemaakt zijn, en bijna de helft (49 procent) is bereid daarvoor dieper in de buidel te tasten. Tweeënvijftig procent van de bevraagden vindt dat er te weinig transparantie is over de energie-mix, en ziet graag meer informatie over de gebruikte energiebronnen.

Bedrijvenindex
Dat is precies wat het tweede geciteerde onderzoek, de CREX-rangschikking, probeert te doen. De index van het financiële persagentschap Bloomberg geeft een overzicht van 389 grote bedrijven in 26 landen en toont aan in welke mate die bedrijven gebruik maken van hernieuwbare energie. De index wil transparantie bieden aan bedrijven, investeerders en beleidsmakers.
Uit de index blijkt dat de wereldwijde investeringen in hernieuwbare energie blijven stijgen. In 2011 werd met een totaal van 183 miljard euro meer geïnvesteerd in hernieuwbare energie dan in energieproductie uit fossiele brandstoffen (172 miljard euro). Steeds meer bedrijven kiezen daarbij voor de productie van energie op hun eigen terrein. De vrijwillige aankoop van hernieuwbare energie door bedrijven zal blijven stijgen, voorspelt Bloomberg, maar de groei is afhankelijk van de politieke steun en het wetgevend kader.

Bemoedigend
“De resultaten van beide onderzoeken zijn erg bemoedigend”, zegt Morten Albaek van Vestas in een persbericht. “Ze tonen duidelijk aan dat de consumenten meer hernieuwbare energie vragen en bereid zijn meer te betalen voor producten die met hernieuwbare energie zijn geproduceerd.”
“Uit de CREX-index blijkt dat bedrijven een actieve rol opnemen in de productie van hun eigen energie”, zegt Michael Liebreich, hoofd van Bloomberg New Energy Finance. “Maar de mate waarin hun gebruik van hernieuwbare energiebronnen groeit, zal afhangen van politieke steun en het wetgevend kader, en van de mate waarin die technologieën goedkoper worden.”

Bron: IPS