Door verregaande bezuinigingen en een stagnerende markt is crowdfunding het afgelopen half jaar steeds belangrijker geworden voor de creatieve sector. Crowdfunding is een nieuwe manier om projecten te financieren via de menigte. In de eerste helft van dit jaar is al meer geld met crowdfunding opgehaald dan in heel 2011. Dat stelt de Nederlandse auteur Jaap Burgstra, schrijver van het Handboek Crowdfunding. Zijn boek over hoe je succesvol projecten kunt financieren ligt sinds gisteren in de winkel.?? ?

 

Crowdfunding speelt in op de behoefte van het publiek om financiële steun te bieden aan projecten waarin ze geloven. Mede door de terugval van andere financierings- en inkomstenbronnen is crowdfunding steeds belangrijker aan het worden. Volgens Jaap Burgstra, schrijver van het gisteren gelanceerde Handboek Crowdfunding, is de creatieve sector opvallend succesvol als het gaat om crowdfunding: “In de eerste helft van 2012 is ruim 3 miljoen euro opgehaald met crowdfunding, waarvan maar liefst 1,2 miljoen euro voor creatieve projecten.”

??De creatieve sector moet bezuinigen en heeft te maken met een stagnerende markt. Hierdoor is de sector op zoek gegaan naar alternatieve vormen van financiering. De creatieve sector is succesvol gebleken in het realiseren van crowdfunding projecten: “Ruim 57% van alle projecten is afkomstig uit de creatieve sector. Het gecrowdfunde bedrag lag in Nederland in de eerste helft van 2012 overigens rond de 15.000 euro per project. “?? ?

Volgens Burgstra mag uit de cijfers over het eerste half jaar geconcludeerd worden dat de creatieve sector crowdfunding vaker moet gaan inzetten als inkomstenbron. Burgstra: “Je moet je als creatieve organisatie echt gaan afvragen waarom je nog niks met crowdfunding doet. Niet alleen als inkomstenbron, maar juist ook om weer aansluiting te krijgen met de markt. ??

Handboek Crowdfunding voor kunst, cultuur en media ?
Gisteren verscheen het eerste handboek over crowdfunding voor de creatieve sector.? Jaap Burgstra: “Het boek is tot stand gekomen in samenwerking met crowdfunding specialisten uit binnen- en buitenland en zet op een praktische wijze uiteen wat crowdfunding voor je kan betekenen en hoe je hiermee succesvol aan de slag kunt gaan.”

?Volgens Burgstra voorziet het handboek naast praktijkcases, interviews en tips ook in een handig stappenplan en een uitgebreid overzicht van alle voor Nederlandse projecten beschikbare crowdfunding platforms. “Maar,” zo benadrukt hij, “het interessantst is toch dat je van ervaren crowdfunders kunt leren wat je moet doen om een succesvolle campagne op te zetten.” ??

Praktisch ?
Handboek Crowdfunding voor Kunst, Cultuur en Media van Jaap Burgstra, prijs 29,90 euro. Meer informatie vind je op de website Handboek Crowdfunding. ?  

Bron: Tekst en Uitleg B.V.?