De Belgische journalist en schrijver Hugo de Ridder, tachtig jaar intussen, schreef het boek Brief aan mijn kleinkinderen – De overbevraagde generatie, waarin hij het niet alleen opneemt voor de jonge generatie, maar hen ook een hart onder de riem wil steken. De twintigers en dertigers van nu worden volgens hem namelijk opgezadeld met ‘de spilzucht van de babyboomers:’ de naoorlogse generatie die de komende jaren op pensioen gaat, goed voor zichzelf heeft gezorgd, maar een economische, politieke en sociale wanorde achterlaat voor volgende generaties.

 

Hugo de Ridder wil de jonge generaties met zijn boek niet alleen een hart onder de riem steken, maar hen ook inzichten verschaffen en oplossingen aanreiken. Volgens de schrijver worden de twintigers en dertigers van nu niet alleen opgezadeld met torenhoge staatsschulden, een bijna niet op te brengen pensioenlast, maar wordt er ook nog eens enorm veel van hen verlangd: ze moeten harder studeren en werken dan hun ouders en grootouders en worden op werkvlak voortdurend geëvalueerd.

Ondertussen ziet de toekomst op economisch vlak er somber uit: zij moeten zorgen voor de miljarden om staatsschulden af te betalen én zij moeten zorgen voor de pensioenen van diezelfde veroorzakers van de problemen, kortom: een overbevraagde generatie.

Spilzucht
Politiek, sociaal én economisch zitten we in een diepe crisis en het is aan de jongere generatie om dat op te lossen en en om te buigen, zo stelt de gerenommeerde journalist en schrijver, die zich met zijn boek afvraagt: ‘Hoe kan de jonge generatie deze situatie ombuigen in een succesverhaal?

Geen eenvoudige opdracht, want ondanks het feit dat de huidige economische, politieke en sociale problemen volgens Hugo de Ridder destijds allemaal perfect te voorspellen waren, hebben de politieke leiders van vandaag jammerlijk gefaald. Ze hebben vooral goed voor zichzelf gezorgd: ze kunnen zelf nog eerder op pensioen, krijgen ook een goed pensioen en vooral: ze hebben zich overgegeven aan spilzucht, waarvoor nu de rekening moet worden betaald. Het is aan volgende generaties om het allemaal op te lossen.

Brief aan mijn kleinkinderen
Hugo De Ridder richt zich daarom tot de generatie van zijn klein- en achterkleinkinderen. Er wordt te veel gevraagd van de huidige generatie, vindt hij, maar toch wil hij niet alleen een somber verhaal brengen, maar hen ook aansporen niet bij de pakken te blijven zitten. Hij legt ook de vingers op de zere plek: door de roekeloze schuldopbouw en snelle vergrijzing dreigt de generatie van twintigers en dertigers het kind van de rekening te worden.
Daarom schreef Hugo De Ridder ze een brief met een bloemlezing teksten uit al zijn boeken van de voorbije dertig jaar. Volgens uitgeverij Lannoo is het ‘Een confronterende selectie van teksten die vaak zo voorspellend bleken te zijn.’

Over Hugo de Ridder
Hugo de Ridder begon zijn carrière op het Instituut voor Documentatie. Nadien werkte hij jarenlang als politiek journalist in de Wetstraat en stond hij bekend als diepgravend journalist van De Standaard. Hij schreef een aantal beruchte politieke bestsellers als De keien van de Wetstraat en Sire, geef me 100 dagen.

Het boek Brieven aan mijn kleinkinderen is te bestellen bij uitgeverij Lannoo. 

Foto: Sharon-Anouk Brouns.