Er zijn woorden die niet te vertalen zijn naar het Engels. Daarom maakte de Engelstalige website Listverse een lijst van tien buitenlandse woorden die niet te vertalen zijn. En niet het Nederlandse ‘gezellig’ staat in die lijst, maar wel ‘uitwaaien’, wat volgens de website zoiets betekent als ‘to clear one’s head in the countryside.’