Vandaag is het vrijdag de dertiende. Volgens sommigen een dag waarop het ongeluk op de loer ligt. Maar waarom vrezen zoveel mensen de combinatie vrijdag en het getal 13? Volgens een van de verklaringen werd Jezus op een vrijdag de dertiende gekruisigd. Ook zaten er aan het Laatste Avondmaal welgeteld dertien mensen aan tafel: Jezus en zijn twaalf apostelen. Judas was er – zoals we allemaal weten – te veel aan. Maar er is meer.