Wie meer wil weten van het leven op straat kan op twitter dakloze René uit Amsterdam volgen. René twittert er lustig op los en geeft een unieke kijk in zijn leven op straat.