algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit webmagazine is een uitgave van ziezózon. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze website - en de daarin opgenomen gegevens - kan ziezózon niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gegevens en de inhoud van de website.

De op deze website opgenomen columns worden door columnisten op persoonlijke titel geschreven, net als ondertekende artikelen. De mening van de auteurs vertegenwoordigt niet per definitie de mening van ziezózon. Ook de mening van alle geïnterviewden is voor eigen rekening, als ook de aangeleverde informatie waarop bepaalde artikelen gebaseerd zijn. Wij hanteren zoals gezegd te alle tijden de journalistieke principes en leven deze journalistieke principes ook na.

Ziezozon is ook niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste artikelen waarbij informatie door derden is gegeven en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

Ziezozon behoudt zich het recht voor materiaal van haar website te verwijderen. Zij zal dat in ieder geval doen indien de inhoud van het geplaatste materiaal naar haar mening racistisch of discriminerend van aard is of anderszins in strijd met de openbare orde en/of goede zeden.

Plaatsing van materiaal kan geweigerd of verwijderd worden indien het inbreuk maakt op de rechten van derden. Indien u ziet dat uw intellectuele eigendom, tekst, foto's, logo's of afbeeldingen, ten onrechte aan ons zijn verschaft en door ons zijn gepubliceerd, laat u het ons dat dan onmiddellijk weten via: [email protected]

Als website garanderen noch ondersteunen wij de bedrijven die de producten verkopen die wij bespreken, maar vermelden wij slechts de diensten, rechtspersonen of producenten die producten verkopen en/of leveren. Wij schrijven er alleen over, wij verkopen niet. 

Teksten, ook die van derden die alleen voor onze website ter beschikking zijn gesteld, afbeeldingen, foto's, tenzij anders aangegeven, zijn beschermd door het wettelijke auteursrecht.

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij ziezozon, indien anders vermeld. Alle handelsmerken, slogans, tekst of logo's die worden gebruikt of waar naar wordt verwezen behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Informatie van derden

Wij ontvangen ook informatie die ons door derden wordt verstrekt: door persbureaus, betrouwbare informatiebronnen, deskundigen en andere vertrouwde partners. Wij controleren volgens de journalistieke principes of deze informatie correct is, maar zijn niet verantwordelijk voor de inhoud die ons door derden is verstrekt.  

Wij horen het trouwens wél graag als informatie niet klopt. Feedback is belangrijk en zeker als het een fout betreft die wij eenvoudig kunnen herstellen, vragen wij om contact op te nemen.

Via onze contactpagina kunt u ons altijd laten weten als bepaalde informatie niet volledig blijkt te zijn of foutief is weergegeven, inmiddels is veranderd en daarom aangepast moet worden. Wij nodigen onze lezers zelfs uit om dit te doen, omdat wij onze website altijd proberen te verbeteren en correctheid en actualiteit hoog in het vaandel dragen.  

Privacybeleid

Zoals wettelijk voorgeschreven dienen wij te melden dat deze website gebruik maakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op je harde schijf wordt gezet om bepaalde zaken te 'onthouden.'

Privacy 

Ten slotte. Wanneer u contact met ons opneemt, via de contactpagina, zal er gevraagd worden naar uw naam en een emailadres voor het verwerken van de informatie van uw reactie. Wij zullen géén gegevens delen met derden. 

Reageren

Reageren op inhoud kan via 'reacties' onderaan elk artikel. Het is de bedoeling dat er inhoudelijk wordt gereageerd. Onderlinge twisten tussen mensen die reageren of racisctische of andere negatieve uitlatingen waarbij er op de persoon wordt gespeeld worden verwijderd. Via dit reactie contactformulier is het ook niet de bedoeling dat u reclame maakt voor eigen producten, ook deze reacties worden verwijderd. Hiervoor kunt u contact opnemen via onze advertentie pagina en [email protected]

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 21 februari 2012.